Čo je vlastne Rip & Ship?

Rip&Ship znamená otváranie balíkov naživo na YouTube. 90sKiddo rozbalí produkt(y), ktorý(é) si zakúpiš. Ak chceš pridať správu, určite môžeš! Tvoja správa sa bude čítať naživo.

Ako prebiehal posledný Rip & Ship? 

window.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { var liElement = document.querySelector('li[data-target-category="148"]'); if(liElement) { var a = document.createElement('a'); a.href = "https://www.cardmarket.com/en/Pokemon/Users/GengarCz"; a.target = "_blank"; var img = document.createElement('img'); img.src = "https://gengar.static.s28.upgates.com/n/n65e5be9dc837e-cardmarket.png"; img.id = "cardmarket"; img.style.display = "block"; img.style.margin = "auto"; a.appendChild(img); while (liElement.firstChild) { liElement.removeChild(liElement.firstChild); } liElement.style.display = "flex"; liElement.style.alignItems = "center"; liElement.appendChild(a); } });